ul. Mickiewicza 3, 84-200 Wejherowo

 

RADCA PRAWNY

Nazywam się Iwona Krupa – jestem radcą prawnym. Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych             w Gdańsku….

→ Czytaj więcej...
podpis iwona krupa

O Kancelarii

 Kancelaria Radcy Prawnego Iwona KrupaSwoją praktykę zawodową wykonuję w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej – Kancelarii Radcy Prawnego Iwona Krupa, której siedziba znajduje się w Wejherowie przy ul. Adama Mickiewicza 3.  Moim celem, przy zachowaniu należytej staranności, jest zapewnienie Państwu najwyższej jakości świadczonych przez siebie usług prawnych. Kieruję się przy ich realizacji dbałością o spełnienie indywidualnych potrzeb i oczekiwań mojego klienta.

Swoje usługi prawne świadczę zarówno na rzecz klientów indywidulanych (osób fizycznych), jak i  przedsiębiorców.

W ramach obsługi prawnej możecie Państwo uzyskać pomoc prawną w formie doraźnej lub stałej.

Jednorazowa pomoc prawna poprzez udzielenie porady prawnej może być połączona ze sporządzeniem  różnego rodzaju pism, które w zależności od etapu na którym jest sprawa, mogą mieć formę pisma przedsądowego, procesowego, egzekucyjnego. W  ramach zlecenia prowadzenia sprawy mogę  podjąć się Państwa reprezentacji. W zależności od rodzaju sprawy i osoby w niej reprezentowanej, mogę występować w charakterze pełnomocnika lub  obrońcy, między innymi przed sądami, organami administracji publicznej, organami ścigania i innymi instytucjami.

Z kolei oferta stałej pomocy prawnej, która swym zakresem obejmuje kompleksową pomoc prawną, skierowana  jest dla  osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorca w ramach stałej obsługi prawnej może zostać objęty pomocą prawną na każdym etapie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Zapraszam do korzystania z usług  prawnych mojej Kancelarii  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. W celu umówienia się na spotkanie, w tym także poza godzinami pracy Kancelarii, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

radca prawny Iwona Krupa

Oferta

icon 1Prawo cywilne

Oferta z zakresu prawa cywilnego obejmuje między innymi:

 • porady prawne;

 • sporządzanie opinii prawnych;

 • sporządzanie pism przedsądowych, pism procesowych;

 • reprezentacja stron w postępowaniu przedsądowym, procesowym, nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym.

 

Przykładowe rodzaje spraw z zakresu prawa cywilnego:

- o zapłatę;
- o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych;
- o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
- o eksmisję;
- o naruszenie posiadania;
- o zasiedzenie;
- o zniesienie współwłasności;

icon 3Prawo spadkowe

W sprawach spadkowych możecie Państwo uzyskać pomoc prawną w postaci:

 • porad prawnych;

 • prowadzenia spraw spadkowych.


Przykładowe sprawy z zakresu prawa spadkowego:
- o stwierdzenie nabycia spadku;
- o zachowek;

- o dział spadku.

icon 3Prawo administracyjne


W ramach prawa administracyjnego oferuję usługi prawne w postaci:

 • porad prawnych;

 • sporządzania wszelkiego rodzaju  pism w postępowaniu
  administracyjnym i sądowoadministracyjnym;

 • reprezentacji klientów w postępowaniu administracyjnym
  i sądowoadministracyjnym.

icon 2Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego oferuję usługi prawne w postaci:

 • porad prawnych;

 • sporządzania pism przedsądowych, pism procesowych
  w tym pozwów, środków odwoławczych;

 • reprezentacji klientów w postępowaniu przedsądowym,
  sądowym i egzekucyjnym.

 

 

Przykładowe rodzaje spraw z zakresu prawa rodzinnego:

- o alimenty;
- o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
- dotyczące władzy rodzicielskiej;
- o rozwód;
- o separację;
- o zaspokojenie potrzeb rodzin;
- o podział majątku wspólnego;

 

icon 4Prawo karne

W sprawach karnych oferuję następujące usługi prawne:

 • porady prawne;

 • występowanie w charakterze obrońcy podejrzanego i oskarżonego na kolejnych etapach postępowania w sprawie tj. w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, wykonawczym;

 • reprezentacja pokrzywdzonego i dochodzenia roszczeń na jego rzecz na kolejnych etapach postępowania karnego.

 

 

 

icon 4Prawo gospodarcze

W sprawach z zakresu prawa gospodarczego oferuję następującą pomoc prawną:

 • doradztwa prawnego;

 • sporządzania umów, statutów, regulaminów;

 • kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorcy;

 • reprezentacji przedsiębiorcy w sprawach gospodarczych przed sądem administracyjnym oraz na etapie postępowania egzekucyjnego.

 

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługę prawną zostanie ustalone przed podjęciem współpracy z klientem. Na jego wysokość mają  wpływ między innymi takie czynniki jak: zakres i charakter współpracy,  rodzaj sprawy, stopień jej zawiłości oraz czas potrzebny do jej rozwikłania.

Wysokość wynagrodzenia za stałą obsługę prawną przedsiębiorcy może być ustalona w formie comiesięcznego ryczałtu lub według stawki godzinowej.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Iwona Krupa
ul. Mickiewicza 3, 84-200 Wejherowo
NIP: 5881436816

To pole jest wymagane!

Nie poprawny e-mail

Wprowadź poprawny numer telefonu

Napisz wiadomość do nas! Min. 3 znaki

Nieprawidłowa ReCaptcha

To pole jest wymagane.

Copyright © 2021 Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Krupa All Rights Reserved. Designed By1 Piksel